Etlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu

Stok Durumu: Stokta
Kurum: Etlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

”Bugünün küçükleri, yarının büyükleri olduğu bilincinde olarak, Uygulama Anaokulumuza gelen 3-6 yaş arası öğrencilerimizin fiziksel ve eğitim şartları açısından en kaliteli ve nitelikli seviyede eğitim-öğretim almaları, psiko-motor, sosyal-duygusal, dil, bilişsel gelişim ve öz bakım becerileri alanlarında gelişmelerine, sağlıklı ve nitelikli çevre uyarıcılarıyla yardımcı olmak, çocuklardaki ekonomik, sosyal ve kültürel farklılıkların etkilerini ortak bir yetişme ortamı içinde dengelemek, anne-babayı çocuk eğitimi konusunda olumlu bir biçimde yönlendirmek, kendi anadili olan Türkçeyi iyi konuşmalarını sağlamak, değerlerimizi öğrenerek yaşantıların eğitimde fırsat eşitliği yaratmak, çalışan annelere yardımcı olmak, proje tabanlı çalışmalar ile  çeşitli bilgi, beceri ve olumlu alışkanlıklar kazandırarak ilköğretime hazırlamayı amaçlayan bir eğitim kurumuyuz.

Kurumumuzda 36-66 aylık çocuklara sabahçı ve öğlenci olmak üzere 2 ayrı grupta eğitim verilmektedir. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanından mezun öğretmenlerimizin görev yapmakta,10 ve 11 sınıf alan öğrencilerimiz gözlem ve uygulamalarda bulunmaktadır.

Alandaki gelişmeleri ve teknolojiyi takip eden öğretmenlerimiz katıldıkları hizmet içi eğitimleri ile kendilerini geliştirmektedirler.

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün Okul Öncesi Eğitim Programının uygulandığı sınıfımızda okulumuz öğretmenlerinin katkısıyla drama, Matematik ve İngilizce eğitimleri verilmektedir.

Alan şefi tarafından hazırlanarak yiyecek ve içecek hizmetleri alan şefi tarafından uygun görülen beslenme listeleri öğrencilerimizin her gün her besin grubundan alabilmesi amaçlanarak hazırlanmaktadır.

Uygulama sınıfımızda eğitim sabah grubu 08.00 ‘da başlar 13.00 de biter.                                              Öğlen grubu ise 13.00 da başlar 18.00 de biter.

UYGULAMA SINIFIMIZDA UYGULANAN GÜNLÜK ETKİNLİKLER

SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİNDE; Çocuklar ilgi ve isteklerine göre ilgi merkezlerinde oyuna ya da öğrenme merkezlerinde etkinliklere yönelirler. Merkezler çocuğun hayal gücünün ve yaratıcılığının geliştiği, kendisine olan güvenin pekiştiği bir ortamlardır. Sınıflarımızda bulunan öğrenme merkezleri kitap, müzik, blok, kukla, dramatik oyun, fen ve matematik merkezleridir. Ayrıca çocuklara kazandırılacak kazanım ve göstergelere göre geçici öğrenme merkezleri de hazırlanır.

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİNDE; Çocukların dil gelişimini destekleyen bir etkinliklerdir. Hikâye öncesi etkinliklerde şiir, tekerleme, parmak oyunları, bilmeceler, sohbet edildikten sonra hikâye etkinliğinde öğretmen tarafından çeşitli tekniklerle hikâye okuma çalışmaları yapılır. Hikâye sonrası etkinliklerde ise dramatizasyon, hikâye tamamlama vb. çalışmalar yapılır.

OYUN ETKİNLİKLERİNDE; öğretmenler eşliğinde açık havada ve sınıfta oynanan ısındırıcı, hareketli ve dinlendirici oyunların yanı sıra bahçemizdeki oyun parkında çocuklar oyun etkinliklerine katılmaktadırlar. Çocuğun kaslarını geliştirme fırsatı bulduğu, birikmiş enerjisini harcadığı, sosyalleştiği bir etkinliktir.

MÜZİK ETKİNLİKLERİNDE; öğretmenlerimiz çocuklara çeşitli ritim aletleri ile ritim çalışmaları yaptırarak şarkılar dramatize edilir, müzikli danslarla müzik yetenekleri geliştirilir.

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA; Çocukların ilkokula hazırlamak amacıyla yapılan etkinliklerdir. Çocukların gelişimlerine uygun kavram çalışmaları yapılır

FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİNDE; Çocukların meraklı, araştırıcı ve sorgulayıcı yöndeki gelişimlerini destekleyen etkinlikler ile sözel iletişim becerilerinin gelişmesi, bağımsız düşünme ve yorumlama yeteneklerinin gelişmesi, zihinsel bakımdan uyarılmaları, çevreye karşı daha duyarlı hale gelmeleri  için çocuklara araştırabilecekleri, neden-sonuç ilişkisini görebilecekleri ve tahminlerde bulunabilecekleri bir eğitim ortamı hazırlayarak gelişimlerine uygun planlamalar ile çevreleri hakkındaki bilgiyi yaparak-yaşayarak öğrenmeleri sağlanmaktadır.

ALAN GEZİLERİNDE; Eğitim-öğretim programımıza uygun olarak alan gezileri yapılmaktadır. Bu geziler den bazıları Atatürk’ün Evi, Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi, Feza Gürsoy Bilim Merkezi, MTA Tabiat Tarihi Müzesi, Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi, Evcil Hayvan Parkı’dır. Ayrıca sanatsal etkinlikler kapsamında belediye çocuk tiyatrolarına, özel tiyatrolara ve çocuk filmlerine uygunlukları incelenerek izlemeleri sağlanmaktadır.

AİLE KATILIMI ÇALIŞMALARI kapsamında her hafta bir veli okula davet edilerek meslek tanıtımı, elişi etkinliği yaptırma, hikâye okuma, basit mutfak çalışmaları, oyun oynatma gibi kendi istedikleri çalışmalar yapılmaktadır.

Ek bilgi

Alan

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

İl

Ankara

Kurum

Etlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Etlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu

Etlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu