TEMEL İLK YARDIM UYGULAMALARI

Stok Durumu: Stokta

Kazaya uğrayan veya  rahatsızlanan insanlara  acil Yardım Ekibi gelinceye kadar ilk 5 dakika içerisinde Temel Yaşam Desteğini uygulayabilmek. Basit İlk yardım uygulamalarını yapabilmek ör. Kanamalarda, travmalarda, zehirlenmelerde, kırıklarda, burkulma ve çıkıklarda, donmalarda vs. İlk Yardım Temel Uygulamalarını Yapabilme . kurumumuz 16 saat  teorik ve uygulamalı eğitim vererek ve sonunda Sağlık Müdürlüğü Acil Yardım Şubesinde İlk Yardım Eğitimi sertifikası verebilecek yetkili uzman görevlilerce teorik ve uygulama sonrası başarılı olanlara İlk Yardım Yapabilir Sertifikası verilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurum: Orhan Sevinç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Yaşadığımız sürece çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla karşılaşmamız kaçınılmazdır.
Yaşamımızın çeşitli dönemlerinde, bulunduğumuz her ortamda kaza ve hastalanma riski taşımaktayız. Bu
gibi durumlarla karşılaştığımızda, müdahalede bulunanların ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın
sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol
oynayacaktır.
Ülkemizde ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını
kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi
olamayacağı için olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kişilerin kendilerine ya da başkalarına
yapacakları ilkyardım uygulamaları son derece önemlidir. Toplumumuzda genel bir anlayış olarak,
ilkyardım ile acil yardım ifadeleri birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Oysa acil yardım, sağlık çalışanları
tarafından gerekli donanımla yapılan tıbbi müdahaleleri kapsamasına rağmen; ilkyardım, bu konuda eğitim
almış kişilerce olay yerinde bulunan malzemelerle ilaçsız olarak yapılan, uygulamalardır.
Ancak ilkyardım eğitimi almamış kişilerin, ilkyardım uygulamalarında bulunmaları sakıncalı
sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle ilkyardım uygulayacak olan kişilerin, mutlaka ilkyardım eğitimi almış
olmaları, öncelikli amaçlarının kişilere zarar vermemek olduğunu bilmeleri ve hayati tehlike oluşturabilecek
müdahalelerde bulunmamaları son derece önemlidir.
Bakanlığımız tarafından toplumda ilkyardım bilincinin geliştirilmesi, ilkyardım eğitimi almış
kişilerin sayısının artırılması ve konuya gereken duyarlılığın gösterilmesi amacıyla ilkyardım konusunda bir
dizi yeni çalışma başlatılmıştır. Bu nedenle öğretmen, polis, itfaiyeci, arama ve kurtarma hizmetlerinde
görev alan kişiler gibi öncelikli meslek grupları başta olmak üzere tüm halkımızın ilkyardım konusundaki
eksik ya da yanlış bilgilerinin giderilmesi ve güncelleştirilmesi amacıyla İlk yardım Temel Uygulamalarını öğretmekteyiz.

Ek bilgi

İl

Gaziantep

Alan

Sağlık Hizmetleri

Kurum

Orhan Sevinç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

TEMEL İLK YARDIM UYGULAMALARI

TEMEL İLK YARDIM UYGULAMALARI